ALGEMENE
VOORWAARDEN

1. Aanmelding

U kunt zich op ieder gewenst moment als student aanmelden door het online inschrijfformulier volledig in te vullen. Bij aanvang kan u gevraagd worden u te legitimeren.

2. Inschrijfvoorwaarden

  • Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt aan de student zo spoedig mogelijk een bericht gestuurd over de inschrijving.
  • Bij inschrijving voor een cursus/workshop of een gehele opleiding, ontvangt u een bevestiging en bijbehorende factuur per e-mail. Vanaf dat moment is uw inschrijving definitief.

3. Financiële voorwaarden

Het studiegeld dient door u te worden voldaan binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur en uiterlijk voor de start van de cursus, workshop of opleiding. Bij sommige cursussen krijgt u vooraf – na ontvangst van het studiegeld – uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus het benodigde lesmateriaal toegestuurd. Na verzending van dit lesmateriaal is annulering met restitutie van het betaalde lesgeld niet meer mogelijk. In overleg kan de cursus in een nader te bepalen lesperiode worden gevolgd of kan een vervanger aan de cursus deelnemen.

4. Kosten

Kynagon behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren.

5. Studieperiode

Inschrijving vindt plaats voor de duur van de gehele studie of per cursus waarvoor u zich heeft aangemeld. U kunt de studie uitsluitend voortijdig beëindigen overeenkomstig de voorwaarden van de voortijdige beëindiging.

6. Voortijdige beëindiging

Indien u de opleiding of een cursus voortijdig wilt beëindigen dient u dit telefonisch of per e-mail aan ons mede te delen. Annulering moet te allen tijde door ons schriftelijk zijn bevestigd per e-mail! U krijgt geen restitutie van reeds betaalde lesgelden voor de opleiding/cursus welke u op dat moment volgt. Retourneren van lesmateriaal heeft geen invloed op het verschuldigde lesgeld. Bij annulering/ beëindiging gelden de regels zoals aangegeven bij punt 3. Bij overlijden van de studerende zal de beëindiging van de opleiding direct ingaan, de resterende betalingsverplichting vervalt direct.

7. Lesmateriaal

Het lesmateriaal van de opleiding waarvoor het lesgeld is betaald, mag u behouden, doch niet anders gebruiken dan voor uw persoonlijke studie. Het lesmateriaal dient u bij aanvang van de module bij zich te hebben. Het auteursrecht en het eigendomsrecht berusten bij de auteurs en/of Kynagon.

8. Merknaam

Met nadruk wordt de cursist(e) erop gewezen dat de naam Kynagon een beschermde merknaam is. Gebruik van deze naam in advertenties, brochures, interviews, e.d. is dan ook niet toegestaan, tenzij men daarvoor schriftelijk toestemming heeft gekregen. Tegen misbruik van de merknaam en inbreuk op de rechten van het merk Kynagon zullen gerechtelijke stappen worden ondernomen.

9. Overige voorwaarden

  • Kynagon te Amstelveen behoudt zich het recht voor bij ziekte van de docente(e) of anderszins deze te vervangen door een andere docent(e) of de data van de cursus/opleiding te verschuiven naar een later tijdstip. Dit zal z.s.m. aan de student(e) kenbaar worden gemaakt.
  • Kynagon te Amstelveen behoudt zich het recht voor wijzigingen in de inhoud van lesmaterialen of het lesprogramma aan te brengen.
  • Kynagon te Amstelveen aanvaardt geen aansprakelijkheid van schade of gevolgschade door welke aanleiding dan ook veroorzaakt.
  • Deelname aan de opleiding en trainingen is geheel voor eigen risico.
  • Kynagon te Amstelveen draagt geen verantwoordelijkheid voor eventueel letsel, beschadiging en/of diefstal van eigendommen in of rondom Kynagon.

10. Akkoord algemene voorwaarden

Door het inschrijfformulier online te versturen heeft u kennis genomen van en bent u akkoord gegaan met de algemene voorwaarden.

Chat openen
1
Hallo, kan ik je helpen?